Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obec Ihľany v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu SPIŠ Vás srdečne pozývajú na súťaž vo varení kapustice dňa 9.12.2017Obec Malý Slavkov Vás pozýva na Mariašový turnaj dňa 19.2.2017


 Obec Malý Slavkov Vás pozýva na divadelné predstavenie Všichni na jednoho dňa 18.2.2017


Obec Malý Slavkov Vás pozýva na detský karneval dňa 11.2.2017


Obec Ihľany v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozývajú na prechod Levočským pohorím na lyžiach (bežkách) dňa 18.2.2017
 plagát TU


Vianočný koncert v obci Malý Slavkov v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš dňa 30.12.2016 fotogaléria TU


Vianočná kapustnica v obci Vlková dňa 10.12.2016 fotogaléria TU


Obec Malý Slavkov v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozývajú na Vianočný koncert dňa 30.12.2016


Obec Žakovce Vás pozýva na Vianočný koncert dňa 26.12.2016


Ochotnícky divadelný súbor Malý Slavkov Vás pozýva na divadelné predstavenie Ferka Urbánka Kamenný chodníček


Obec Vlková v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozývajú na súťaž vo varení kapustnice dňa 10.12.2016
Obec Ihľany  Vás pozývajú na Vianočný koncert dňa 17.12.2016Obec Malý Slavkov Vás pozýva na 2. Vianočné trhy a súťaž vo varení kapustnice dňa 3.12.2016


Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš oznamuje,
 že organizuje
 Počítačový kurz
 v rámci programu ERASMUS+
v prípade záujmu sa môžete prihlásiť na obecnom úrade v Žakovciach a to v týchto termínoch a obciach: 
 v Huncovciach - 18.1.2016, 25.1.2016,1.2.2016
 v Holumnici - 22.1.2016, 29.1.2016, 5.2.2016-------------------------2015------------------------ 

Opera Slovakia, o.z. pozýva na operný benefičný galakoncert 
Operné gala 2015.
Benefičný galakoncert sa uskutoční 
18. augusta 2015
v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežamrku.
Pozvanie na druhý ročník koncertu prijali speváci Štefan Kocán, Patricia Janečková, Peter Kellner a Titusz Tóbisz, účinkujúcich bude sprevádzať známa klaviristka Júlia Grejtáková. 

Koncert sa uskutoční pod záštitou Petra Dvorského a výťažok sa tentoraz venuje Stredisku Evanjelickej Diakonie SVETLO v Červenici pri Prešove, ktoré sa zaoberá opatrovateľskou službou, organizovaním letných biblických táborov za finančne prijateľných podmienok aj pre deti zo sociálne slabších rodín a inou diakonickou činnosťou. Stredisko úzko spolupracuje so školou v Červenici pre žiakov s viacnásobným postihnutím, najmä hluchoslepotou. Snahou Strediska je vybudovať vo svojom zariadení v Červenici hydroterapeutické REHABILITAČNÉ CENTRUM. Keďže sa liečba hydroterapiou odporúča pre ľudí s viacnásobným postihnutím, radi by sme aj my radi pomohli vytvoriť podmienky pre jej pravidelnú realizáciu. 
Viac informácií nájdete TU 
~

14.7.2015
~

FILM : Po stopach ľudových tradícií pod Tatrami

~~


P O Z V Á N K A


Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG Vás srdečne pozýva na
informačno – vzdelávacie podujatie v rámci projektu spolupráce


„Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami“,

ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2015 o 16:30 hod.
v kongresovej miestnosti reštaurácie Nova v Spišskej Starej Vsi (program TU)
(zverejnené 16.4.2015)


~
P
O Z V Á N K A


Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG Vás srdečne pozýva na
informačno – vzdelávacie podujatie v rámci projektu spolupráce


Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami,

ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2015 o 14:30 hod.
Sála Malý Slavkov
(program TU)
(zverejnené 10.4.2015)

~
P O Z V Á N K A


Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG Vás srdečne pozýva na
študijnú cestu/exkurziu do Holandska v rámci projektu spolupráce
Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami


Exkurzia sa uskutoční v dňoch 23.4. – 25.4.2015.
Je určená pre manažment MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG a pracovné skupiny v rámci projektu.

(viac TU)
(zverejnené 13.3.2015)~
P O Z V Á N K A


Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG Vás srdečne pozýva na
pracovné stretnutie k projektu spolupráce


Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami,

ktoré sa uskutoční dňa 16. marca 2015 o 14:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu v Malom Slavkove

(zverejnené 11.03.2015)


~
Poľsko - 9.3.-11.3.2015

Predseda a manažérka  združenia sa  zúčastnili pracovného stretnutia v Poľsku (VIAC TU)

Príprava a tvorba dokumentárneho filmu
k projektu s názvom "Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami"

(viac TU)


 
Blažovská svadba, Žakovce     Fašiangy, Malý Slavkov


Morena a Koledníci, Vlkovce

~
P O Z V Á N K A


Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG Vás srdečne pozýva na
pracovné stretnutie k projektu spolupráce


Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami,

ktoré sa uskutoční dňa 11. február 2015 o 13:00 hod.
v budove Obecného úradu v Žakovciach

(zverejnené  02.02.2015(Zverejnené 26.1.2015

Srdečne blahoželáme výhercom a všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť -
1. miesto - obec Vlková
2. miesto - obec Holumnica
3. miesto - obec Malý Slavkov
(viac TU)

~

Obec Vrbov v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš
Vás pozýva na

Predvianočné trhy a súťaž vo varení kapustnice
~ 6.12.2014 ~
~

Študjiná cesta po Južnej Morave - 27.-29.10.2014
Občianske združeníe pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci so Združením pre rozvoj regiónu, n.o. sa zúčastnilo študijnej cesty po Južnej Morave. Viac TU.

~


OZ RRS a ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na:

„Informačný workshop“,

ktorý je realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnost a vedomostí i v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

Informačný workshop sa uskutoční dňa
29.09.2014 o 14:00 v Žakovciach (Obecný úrad Žakovce).
(Zverejnené 22.9.2014)

~

Dňa 12.9.2014 sme uzavreli  Výzvy :
č. 30/PRV/MAS72
č. 31/PRV/MAS72
č. 32/PRV/MAS72
č. 33/PRV/MAS72

~

Návšteva skupiny z Poľska 4.9.2014

Skupina  20 účastníkov miestných akčných skupín z regiónu Lubelskie z Poľska navštívila naše Občianské združenie pre rozvoj regiónu Spiš. Viac TU~

OZ RRS a ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na:


„Informačný workshop“,
ktorý je realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnosti a vedomostí v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

Informačný workshop sa uskutoční dňa
02.09.2014 o 15:00 v Žakovciach (Obecný úrad Žakovce).
(Zverejnené 25.8.2014)

~

Poľsko - Lwówek 28.8.-1.9.2014
V dňoch od 24. do 27 júla 2014 sme sa zúčastnili návštevy Poľska v rámci projektu nadnárodnej spolupráce s názovom "Rozvoj regionálneho turzimu s využitím miestnych zdrojov v oblastiach Estónska North Harju, Litvy SUDUVA, Poľska KOLD a Slovenska SPIŠ". Viac TU


~

AGROKOMPLEX NITRA

V dňoch 21. - 23.08.2014 sme sa zúčastnili medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX v Nitre. Fotogaléria Tu~

O Z N Á M E N I E

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia:

V termíne od 19.8.2014 do 12.9.2014
(17 pracovných dní)O Z N Á M E N I E

OZ RRS oznamuje, že bola vykonaná zmena (dňa 19.8.2014) pre výzvyu č. z dôvodu opravy sumy finančných prostriedkov alokovaných na dané opatrenie.


V dňoch od 25. do 27 júla 2014 v obci Žakovce, Vrbov a Malý Slavkov
sa uskutočnilo stretnutie partnerských MAS
"ROZPRÁVKOVÁ CESTA"
v rámci projektu nadnárodnej spolupráce  "
Rozvoj regionálneho turzimu s využitím miestnych zdrojov v oblastiach Estónska North Harju, Litvy SUDUVA,
Poľska KOLD a Slovenska SPIŠ"


O Z N Á M E N I E

OZ RRS oznamuje, že bola vykonaná zmena (dňa 16.6.2014) pre výzvyu č. a výzvu č. z dôvodu opravy sumy finančných prostriedkov alokovaných na dané opatrenia

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

v rámci projektu nadnárodnej spolupráce
"
Rozvoj regionálneho turzimu s využitím miestnych zdrojov v oblastiach Estónska North Harju, Litvy SUDUVA,
Poľska KOLD a Slovenska SPIŠ"

VÁS POZÝVA

Dňa 26.júla 2014 (v sobotu)
na kultúrno spoločenské podujatie
"Rozprávková cesta"
(program na plagáte)
Dobrovoľný hasičsky zbor v Malom Slavkove v spolupráci s obecným úradom Malý SLavkov

Vás srdečne pozývajú na

nočnú súťaž hasičských družstiev
"O pohár starostu obce Malý Slavkov"
ktorá sa uskutoční dňa 25.júla 2014 (v piatok)
(program na plagáte)
V dňoch od 10. do 13. júla 2014
sme sa zúčastnili návštevy partnerskej krajiny - Litvy (Kazlu Ruda)
v rámci projektu nadnárodnej spolupráce
"
Rozvoj regionálneho turzimu s využitím miestnych zdrojov v oblastiach Estónska North Harju, Litvy SUDUVA,
Poľska KOLD a Slovenska SPIŠ"

viac TU


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia:

V termíne od 7.7.2014 do 12.9.2014
(48 pracovných dní)

Konferencia Niedzica, Poľsko - 28.6.2014
Dňa 28.6.2014 sa konala konferencia v Niedzici, Poľsko k  MIKROPROJEKTU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - EUROREGÍON "TATRY: Tradičný kroj na Spiši na oboch stranách hraníc.
viac TU


Výstava krojov ZŠ Žakovce - 16.6.2014

Dňa 16.6.2014 sa uskutočnila v ZŠ Žakovce Výstava krojov k
MIKROPROJEKTU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - EUROREGÍON "TATRY: Tradičný kroj na Spiši na oboch stranách hraníc, na výstvu sa prišli pozrieť deti zo základných škol z Vrbova, Tvarožnej, Huncoviec, Žakoviec a Ľubice. Fotogaleria TU


Návšteva skupiny z Litvy 12.6.2014

Skupina  účastníkov z Litvy navštívila naše Občianské združenie pre rozvoj regiónu Spiš. Stretnutie sa uskutočnilo v Žakovciach v Sále Ocú. Viac TUO Z N Á M E N I E

pre konečných prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. http://www.apa.sk/index.php?navID=278
Monitorovacie správy nájdete taktiež na našej web stránke v sekcii
LEADER - Pre konečných prijímateľovH L A S O V A N I E


2.6.2014 bolo spustené internetové hlasovanie súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.  Hlasovaťsa bude do 30. júna 2014. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.


fotografie nájdete na webovej stránke:

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=4&article=784

Galéria súťažiacích fotografíí z našej MAS na vzhladnutie TU


U P O Z O R N E N I E

Pôdohospodárska platobná agentúra dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu kompletné.... ďalej tuA K T U Á L N E
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš oznamuje, že mení svoje sídlo v rámci pôsobnosti územia MAS a tým aj poštovú adresu. Touto zmenou sa menia aj stanovy OZ RRS, ktoré boli zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, dňa 23.4.2014.
Nová adresa sídla je:
Žakovce 55, 05973 Žakovce
Aktuálne stanovy:  Stanovy OZ RRS zo dňa 9.4.2014


Dňa 11.4.2014 sa konala exkurzia - AGROTRAVEL Kielce
Regionálne pracovisko Národnej  siete  rozvoja vidieka pre Prešovský región  organizovalo návštevu výstavy zameranú na vidiecky turizmus, regionálne produkty, ľudovú kultúru a remeslá
AGROTRAVEL Kielce, ktorá sa konala od 11. do 13. 4. 2014 na výstavisku Kielce, Poľsko.  Výstavu sme navštívili dňa 11.4.2014 - otvárací deň.

Dňa 25.3.2014 sa konal úvodný WORKSHOP
k projektu spolupráce "Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami", v ktorom  partnermi projektu sú Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš a Tatry-Pieniny LAG.
WORKSHOP sa konal v Spišskej Belej za účasti oboch partnerov a  Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka v Prešove. V rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina Orsturňanka.

viac tu


P O Z V Á N K A
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s Tatry – Pieniny LAG Vás srdečne pozýva na
úvodný workshop k projektu spolupráce

ktorý sa uskutoční dňa 25. marca 2014 o 14:30 hod.
v Reštaurácii v mlyne, Spišská Belá

e-mail na potvrdenie účasti  -  ozspis@gmail.com

Dňa 25.2.2014
sa konalo pracovné stretnutie Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka v PrešoveDňa 21.2.2014
manažérka Mgr. Katarína Krullová sa zúčastnila valného zhromaždenia MAS Pod Vihorlatom v Snine
...............................
2013....................................

Dňa 27.12.2013 sme uzavreli tieto výzvy:

  • 26/2013/PRV/MAS72

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 – 2013:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
V  tomto opatrení bolo prijatých 5 projektov.

  • 27/2013/PRV/MAS72

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 – 2013:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
V tomto opatrení bolo prijatých 5 projektov.


  • 29/2013/PRV/MAS72

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
V tomto opatrení boli prijaté 2 projekty.
!!!!! OZNÁMENIE !!!!!

termín ukončenia/prijímania výziev je
27.12.2013

Oznamujeme Vám, že sme zmenili termín ukončenia výziev :

pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
pre opatrenie
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
pre opatrenie
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A


OZNÁMENIE

"Konečný prjímateľ - predkladateľ projektu je povinný v súvislosti s verejným obstarávaním postupovať v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenia postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obsarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.
Aj po schválení novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná od 1. júla 2013 platí, že pri zákazke s nízkou hodnotou, ktorej hodnota je vyššia ako 1 000 EUR bez DPH sa výber uchádzača uskutočnuje na základe informácií o predmete zákazky ziskanej prieskumom trhu. Prieskumtrhu sa uskutočňuje najmä prostredníctvom:
a) elektronických zariadení (internetový prieskum, telefonický prieskum),  
b) osobného prieskumu,
c) získania ponúk v písomnej forme od subjektov.
Prieskum sa uskutočnuje u minimálne 3 subjektov. O vykonaní prieskumu trhu sa vyhotovuje záznam o vykonaní a vyhodnotení prieskumu trhu. Za doklad preukazujúci vykonanie prieskumu trhu môže byť považovaná aj zápisnica z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky v prípade, že je v nej odvolávka na vykonaný prieskum trhu. t.j. obsahuje údaje o tom akým spôsobom sa uskutočnil prieskum trhu, kedy a akí dodávatelia boli oslovení."

(na stiahnutie v pdf. - žiadosť o zverejnenie oznámenia pre schválené miestne akčné skupiny)termín ukončenia/prijímania výziev je
10.1.2014 !


Oznamujeme Vám, že sme zmenili termín ukončenia výziev :

  • pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

  • pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
  • pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť APPA - Oznámenie č. 100 zo dňa 13.11.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 31099/2013 zo dňa 12.11.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že riadiaci orgán pre PRV SR 2007 – 2013 predlžuje termín na predkladanie protokolov o výbere ŽoNFP v rámci opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia z pôvodne stanoveného termínu 16. december 2013, ktorý je uvedený  v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 v kapitole 8, časť 8.1 bod 2.
Novým termínom na predkladanie protokolov o výbere ŽoNFP na PPA je 31. január 2014,  pričom ale  pri   vyhodnocovaní  ŽoNFP bude PPA postupovať podľa poradia v akom boli jednotlivé protokoly doručené.PPA -
Oznámenie č. 97 zo dňa 01.10.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny a konečných prijímateľov – predkladateľov projektu)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26588/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu (ďalej len „žiadatelia“), že pre administráciu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) oblasti verejného obstarávania platia nasledovné ustanovenia uvedené v tomto oznámení:
Oznámenie sa týka povinných príloh k ŽoNFP v rámci všetkých opatrení implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER.
.... čitat ďaľej

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Zoznam povinných príloh k ŽoNFP k verejnému obstarávaniu (pdf, 346.85 Kb, 212x)

Zoznam povinných príloh k ŽoNFP k verejnému obstarávaniu (pdf, 142.78 Kb, 129x)Dňa 21.10.2013 sme uzavreli  Výzvu č. 28/2013/PRV/MAS 72

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

V rámci tejto výzvy bol prijatý 1 projekt:
združenie pre rozvoj regiónu n.o., - Zvyšenie zručnosti a vedomosti v manažmente MAS OZ RR SpišDňa 21.10.2013 sme uzavreli  Výzvu č. 25/2013/PRV/MAS 72

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

V rámci tejto výzvy boli prijaté 2 projekty:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny - Interaktívna virtuálna prehliadka územia MAS Spiš
Združenie
pre rozvoj vidieckeho turizmu - Propagácia vidieckeho cestovného ruchu na území MAS OZ RR Spiš~  4 NARODENINY ~
Naša MAS OZ RRS dnes 15.10.2013 oslavuje  4 narodeniny vzniku občianského združenia.

dňa 15.10.2009 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo združenie s  názvom Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod č. VVS/1-900/90-34486.


Estónsko - festival LEADER na tému "Rozlúčka s letom v Estónsku"V dňoch 26- - 29. septembra sa deväť členov OZ pre rozvoj regiónu SPIŠ zúčastnilo medzinárodného seminára pre LEADER program na Tému „Rozlúčka s letom v Estónsku“.
Seminár   sa konal na základe projektu nadnárodnej spolupráce miestnych akčných skupín s názvom  „Rozvoj regionálneho turizmu z využitím miestnych zdrojov v oblastiach miestnych akčných skupín Estónska  North Harju, Litvy Sudova, Poľska
KOLD a Slovenska SPIŠ“. Ciele projektu sú vymedzené v zmluve o spolupráci pre implementáciu projektu č. 1, 2012-11-23.......viac tu

Návšteva Ing. Barbariča v obci Žakovce

Návšteva generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Ing. Martina Barbariča v obci Žakovce v zariadení IKV Žakovce............viac tu


Lipany 5. 9.2013


Názov aktivity - "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007 - 2013 v rámci SR na úrovni regiónov počas dožinkových slávností a jarmoku v Lipanoch"
Dátum a miesto konania - 5.-8.9.2013 na námestí Lipany
Cieľ - podporiť prezentáciu producentov regionálnych produktov  a potravín, prezentovať príkady dobrej praxe v rámci implementácie Programu rozvoja vidieka.......
viac tu


Agrokomplex Nitra 2013

V dňoch 22.8.- 25.8.2013 sa konala Medzinárodna poľnohospodárska výstava Agrokomplex 2013 v Nitre, na ktorej Národna sieť rozvoja vidieka SR pripravila expozíciu, ktorá prezentovala prácu NSRV SR, implementáciu prístupu LEADER na Slovensku, miestne akčné skupiny a regionálne produkty, spoluprácu, ako aj tradície, súčasť a budúcnosť slovenského vidieka.  Súčasťou tejto expozície bola aj naša MAS Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ.......viac tu
Výsledky súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2013"


Kategória: Naše naj
Názov:  Rímskokatolícky kostol a renesančná zvonica
Autor: Mgr. Ing. Andrej Legutký
Umiestnenie:
1 miesto.......viac tu


  
Oznamujeme Vám, že sme predĺžili termín ukončenia výzvy č. 25/2013/PRV/MAS72 pre opatrenie Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 časť B, na termín ukončenia 21.10.2013.


Aktuálne
-
(30.8.2013 14:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Aktuálne
-
(27.8.2013 13:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Aktuálne
- a

(27.8.2013 13:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.V sobotu dňa 17.8.2013
sa konal Retrojarmok v Kapušanoch pri Prešove, ktorý organizoval MAS Šafrán. Za našu MAS sa  do súťaže o tradičnú polievku zapojil Pán Ľudovít Svocák, s tradičnou krupovou polievkou, týmto gratulujeme k zisku krásneho 3. miesta.
 Dňa 14.8.2013 o 16.00 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú) zasadnutie výkonného výboru pre vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) prijatých vo výzvach 19/2013/PRV/MAS 72 a 20/2013/PRV/MAS 72
(15.8.2013 11:00)

Predseda komisie pre opatrenie 3.4.1 a predseda komisie pre opatrenie 3.4.2 spoločne predložili výkonnému výboru výsledky hodnotenia ŽoNFP (projektov). Vypracovali sa a podpísali  protokoly o výbere ŽoNFP (projektov pre výzvu 19/2013/PRV/MAS 72 a výzvu 20/2013/PRV/MAS 72. Následne výkonný výbor odvolal výberovú komisiu.

Dňa 14.8.2013 o 09.00 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú)školenie a zasadnutie výberovej komisie k výzvam 19/2013/PRV/MAS 72 a
20/2013/PRV/MAS 72
(15.7.2013 11:00)

Pre opatrenie 3.4.1 zasadalo 7 členov externých hodnotiteľov, ktorý hodnotili 6 ŽoNFP (projektov),pre opatrenie 3.4.2 zasadalo 7 členov externých hodnotiteľov, ktorý hodnotili 8 ŽoNFP (projektov).

Dňa 12.8.2013 o 15.30 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú) zasadnutie Výkonného výboru a stretnutie starostov
(15.06.2013 10:00)


Dňa 12.8.2013 sa členovia Výkonného výboru zišli na zasadnutí aby zvolili členov výberovej komisie pre opatrenie 3.4.1 Výzvy č. 19/2013/PRV/MAS72 a opatrenie 3.4.2 Výzvy č. 20/2013/PRV/MAS72. Zvolených bolo 7 členov do každej komisie. Následne boli podpísane menovacie dekréty štatutárnym zástupcom OZ RRS.


(12.8.2013 10:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.(12.8.2013 10:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.


a

(7.8.2013 10:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.


(23.7.2013 11:40)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.a

(18.7.2013 12:00)


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.


Dňa 11.7.2013 o 17.00 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú) zasadnutie výkonného výboru pre vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) prijatých vo výzvach 17/2013/PRV/MAS 72 a 18/2013/PRV/MAS 72
(16.7.2013 12:00)

Predseda komisie pre opatrenie 3.4.1 a predseda komisie pre opatrenie 3.4.2 spoločne predložili výkonnému výboru výsledky hodnotenia ŽoNFP (projektov). Vypracovali sa a podpísali  protokoly o výbere ŽoNFP (projektov pre výzvu 17/2013/PRV/MAS 72 a výzvu 18/2013/PRV/MAS 72. Následne výkonný výbor odvolal výberovú komisiu.
        

Dňa 11.7.2013 o 09.00 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú)školenie a zasadnutie výberovej komisie k výzvam 17/2013/PRV/MAS 72 a
18/2013/PRV/MAS 72
(16.7.2013 12:00)

Pre opatrenie 3.4.1 zasadalo 7 členov externých hodnotiteľov, ktorý hodnotili 7 ŽoNFP (projektov),pre opatrenie 3.4.2 zasadalo 7 členov externých hodnotiteľov, ktorý hodnotili 5 ŽoNFP (projektov).
      

Dňa 3.7.2013 o 15.30 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú) zasadnutie členskej schôdze a Výkonného výboru
(8.7.2013 12:00)

Dňa 3.7.2013 sa členovia OZ RRS zišli aby zvolili nového člena výkonného výboru. Nasledovalo zasadnutie výkonného výboru na ktorom, sa prerokoval konečný program pre návštevu družobných MAS (Litva,Estónsko,Poľsko), ktoré prídu termíne 11.-14.7.2013.

       
Dňa 12.6.2013 o 15.30 h sa konalo v Žakovciach (zasadačka Ocú) zasadnutie Výkonného výboru
(19.06.2013 12:00)


Dňa 12.6.2013 sa členovia Výkonného výboru zišli na zasadnutí aby prerokovali program pre návštevu družobných MAS (Litva,Estónsko,Poľsko), ktoré prídu termíne 11.-14.7.2013.

         
Výzva č. 17/2013/PRV/MAS 72 a
Výzva č. 18/2013/PRV/MAS 72
(5.6.2013)

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.

        
Pracovné stretnutie zástupcov MAS OZ RRSPIŠ a MAS Šafrán
(29.05.2013 20:00)

Dňa 29.5.2013 sa členovia MAS OZ RRSPIŠ (v zložení: Mgr. Krullová, manažér MAS, Ing. Zombeková, asistent MAS, Ing. Kovalčík, člen výkonného výboru a MAS Šafrán (v zložení: Mgr. Maťašová, manažér MAS, Mgr. Tverďáková, asistent MAS a Mgr. Lackanič, predseda monitorovacieho a kontrolného výboru MAS) zúčastnili pracovného stretnutia na území MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej. Fotky zo stretnutia sa nachádzajú vo fotogalérii.      

       
Dňa 28.5.2013 o 15.30 h sa konalo zasadnutie Výkonného výboru
(17.05.2013 11:30)


Dňa 28.5.2013 sa členovia Výkonného výboru zišli na zasadnutí aby prerokovali súčasný chod MAS

         
    
Pracovné stretnutie zástupcov MAS OZ RRSPIŠ a MAS Šafrán
(16.05.2013 14:00)

Dňa 16.05.2013 sa členovia MAS OZ RRSPIŠ (v zložení: Mgr. Krullová, manažér MAS, Ing. Zombeková, asistent MAS, Ing. Čupová, ekonóm MAS, Ing. Kovalčík, člen výkonného výboru a MAS Šafrán (v zložení: Mgr. Maťašová, manažér MAS, Mgr. Tverďáková, asistent MAS a Mgr. Lackanič, predseda monitorovacieho a kontrolného výboru MAS) zúčastnili pracovného stretnutia na území MAS OZ RRS v obci Žakovce.

        
Dňa 15.5.2013 o 16.00 h sa konala členská schôdza MAS OZ RR SPIŠ
(16.05.2013 14:00)

Dňa 15.05.2013 sa členovia MAS OZ RRSPIŠ zišli na členskej schôdzi konanej v obci Ľubica, schôdzi sa zúčastnilo 20 členov MAS.

OZNÁMENIE
(05.05.2013 11:00)

Oznamujeme Vám, že od 1.5.2013 sa zmenilo sídlo kancelárie Občianského združenia pre rozvoj regiónu Spiš. Nové sídlo kancelária je Obecný úrad, Žakovce 55, 059 73. Nové kontakty na našu kanceláriu nájdete TU
         

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora

Partneri našej stránky

Dovolenka na Spiši

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky